20-a地块安置保障房项目基建用电 中选结果公示
发布日期:
2024-01-03

作者:

20-a地块安置保障房项目基建用电询价于2024年1月2日评审结束,现将中选结果公示如下:

项目名称:20-a地块安置保障房项目基建用电                                                   

中选人:湖南名正电力建设有限公司

中选价格:在上限值51万元的基础上优惠4%,最终结算金额不得超过上限值的110%。

采购人:长沙市岳麓新城保障房屋建设开发有限责任公司

采购人联系人:陈晨

联系方式:13077332260

特此公告!